Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

Win Group

Win Group (nguyên tắc thắng - thắng) là một trong những nguyên tắc cơ bản của nghệ thuật đàm phán, kinh doanh hiện đại. Theo nguyên tắc này, những người tham gia đàm phán, kinh doanh, hợp tác với nhau sẽ tôn trọng và chấp nhận nguyên tắc "đôi bên cùng có lợi" (win-win) và/ hoặc "các bên cùng có lợi" (win-win-win). Nguyên tắc này đảm bảo cho kết quả hợp tác bền vững hơn. Nhiều công ty đã chọn nguyên tắc "win-win" làm triết lý kinh doanh của mình, ví dụ, công ty tư vấn và hỗ trợ chiến lược Win-Win, công ty xăng dầu COMECO. Theo quan điểm của công ty tư vấn và hỗ trợ chiến lược Win-Win, trong kinh doanh triết lý "Win-Win" hàm chứa năm chữ "Win" cho năm đối tượng: CBNV, khách hàng, cổ đông, đối tác, và cộng đồng xã hội."

To chuc su kien win group